Copyright

Alles op deze website (www.yogamatjes.com) geniet auteursrechtelijke bescherming. Elke vorm van overnemen of verveelvoudigen van enige inhoud van deze website is niet toegestaan. Indien u de inhoud van deze website wenst te verveelvoudigen, dient u vooraf schriftelijke toestemming aan te vragen.

Na onze schriftelijke toestemming kunt u onder bepaalde voorwaarden de content of andere inhoud overnemen.

Beheerder

De beheerder van deze website is IDTI. Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, vragen wij u vriendelijk te allen tijde contact op te nemen met IDTI. Dit kan door middel van het contactformulier op deze website, danwel via idti.nl contact te zoeken.

Aansprakelijkheid

Yogamatjes.com probeert zorgvuldig alle informatie up-to-date en juist weer te geven. Alle inhoud is slechts informerend van aard en is gebaseerd op juist veronderstelde informatie. yogamatjes.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is (direct of indirect) van handelingen of beslissingen van bezoekers die deze website bezoeken. Alle op deze website gevonden informatie dient ter informatie. Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie te allen tijde correct en volledig is. Yogamatjes.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van de weergegeven informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Bent u van mening dat informatie onjuist of onterecht op onze website vermeld staat, neem dan contact met ons op via het contactformulier. De beheerders van Yogamatjes.com kunnen ieder moment teksten op de website veranderen.

Links en websites van derden

Alle links naar externe websites die op yogamatjes.com staan zijn in principe gecontroleerd op veiligheid. Yogamatjes.com kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of het handelen van deze websites van derden. De links naar deze externe websites dienen ter ondersteuning van de weergegeven informatie over yogamatjes, indien u van mening bent dat deze onjuist of foutief zijn, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen Disclaimer

Yogamatjes.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Wij raden u aan om deze disclaimer regelmatig te controleren, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van deze disclaimer.

Versie 09 juni 2015